Vaca muerta i inne meteorytyTrasa: Pętla tramwajowa PST os. Sobieskiego > Góra Moraska > Rezerwat Meteorytów > Góra Moraska > Pętla tramwajowa PST os. Sobieskiego (szlak żółty 3685)

Długość trasy: 9,5 km

Przerywamy zimowe lenistwo, aby wrócić na trasę, od której zaczął się Koniec Drogi Bitumicznej... Żółty szlak do Rezerwatu Meteorytów. Tym razem zaczynamy nie z Umultowa, a od drugiego końca trasy. Podejście na Górę Moraską od tej strony jest łagodniejsze, co sprawia, że nie jest trudno najwyższe wzniesienie na terenie Poznania (154 m n.p.m.) przegapić... 

Naszą uwagę przyciągają za to nowe tablice dydaktyczne, opracowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra, zainstalowane na terenie rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko jesienią 2016 r. Można z nich zaczerpnąć bardzo fachowej wiedzy np. na temat podziału meteorytów na chondryty, achondryty, meteoryty żelazne oraz kamienno- żelazne (przykładem jest znajdowana na pustyni Atacama Vaca Muerta czyli... Martwa Krowa). Nieco bardziej przyziemne informacje podają tablice o tematyce przyrodniczej. Dowiadujemy się z nich, że gdybyśmy znowu  nie wybrali sobie na zwiedzanie rezerwatu miesięcy zimowych, moglibyśmy tutaj zaobserwować wilgę albo kumaka nizinnego... 

W pogoni za kolejnymi tablicami gubimy szlak i wychodzimy na pole uprawne z amboną myśliwską oraz widokiem na gratowisko. Wracamy po własnych śladach do ścieżki okrążającej skute lodem kratery o pochodzeniu meteorytowym. Po zamknięciu pętli po rezerwacie, nie kontynuujemy wędrówki szlakiem ulicą Meteorytową, ale tą samą drogą zdążamy z powrotem na osiedle Sobieskiego. Od tej strony podejście na Górę Moraską będzie bardziej strome...

Komentarze