Posty

Wyświetlanie postów z 2021

Tym razem kropka jest niebieska 6/13. Trójstyki.

Tym razem kropka jest niebieska 5/13. Miejsce, do którego wrócimy.

Tym razem kropka jest niebieska 4/13. Pola dawnej wsi.

Tym razem kropka jest niebieska 3/13. 1034 km do Babadag.

Tym razem kropka jest niebieska 2/13. Dochodzimy do granic.

Tym razem kropka jest niebieska 1/13. Droga w nieznane i znane.