SzachtyW Poznaniu, pomiędzy Świerczewem a Fabianowem- Kotowem, w dolinie Strumienia Junikowskiego, znajdują się Szachty- zespół glinianek pozostałych po cegielniach funkcjonujących na tym terenie od przełomu XIX i XX w. do końca lat 90. XX w (niem. schachten = wykopać). Teren wokół stawu Edy i stawu Glabisa uporządkowano, tworząc ścieżki przyrodniczo- geograficzne. Część obszaru pozostaje jednak nadal w stanie półdzikim. Atmosfera poindustrialna w połączeniu z niezupełnie okiełznaną przyrodą zachęca do eksploracji...


pływacz zwyczajny


grążel żółty

groszek pachnący

stara cegielnia Fabianowo

rusałka pawik na szczeci pospolitej

rusałka admirał na szczeci pospolitej

strzępotek ruczajnik na szczeci pospolitej

trzmiel na szczeci pospolitej

łabędź ukryty za kępą szczeci pospolitej szykuje się, żeby nas dziobnąć

Komentarze